GÖZ SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

ASTİGMATİZM
Yarım küre şeklinde olan gözün en dış tabakası kornea oval hal alır, göz küresinin eğriliği her yönde aynı değildir.

Astigmatizm sıklıkla miyopi ve hipermetropi ile birlikte görülebilir. Nesneler kişide astigmatın olduğu tarafa uzamış olarak gözükebilir. Gece ışıklarında dağılmalar olur.

GÖZ SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

GÖZ SAĞLIĞI
MİYOPİ HİPERMETROPİ ASTİGMATİZM
ASTİGMATİZM
Yarım küre şeklinde olan gözün en dış tabakası kornea oval hal alır, göz küresinin eğriliği her yönde aynı değildir.

Astigmatizm sıklıkla miyopi ve hipermetropi ile birlikte görülebilir. Nesneler kişide astigmatın olduğu tarafa uzamış olarak gözükebilir. Gece ışıklarında dağılmalar olur.
PRESBİYOBİ GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) KONTAK LENSLER GÖZLÜK CAMI SEÇİMİ