GÖZ SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

KONTAKT LENSLER
Saydam tabakanın üzerine yerleştirilen ve gözde uzun süre kalabilen mercekler kontak lens ya da lens olarak adlandırılır. Kontak lens takılmadan önce, göz hekiminin gerekli incelemeleri yapması gerekir. Saydam tabakanın eğriliği ile ilgili çeşitli ölçümler yapılarak, lensin göze uyumluluğu sağlanmalıdır. Kontak lenslerle ilgili ağır yan etkilere ender rastlanır. Uzun süre gözde kalmasına bağlı olarak kontak lensin örseleyici etkisi ortaya çıkabilir. Ancak kuralına uygun kullanım ve belirli bir alışma süreci sonunda çoğu zaman bazı sorunlar ortadan kalkmaktadır. Lens çeşitleri arasında;
Sert Lensler
Artık üretilmemekte ve kullanılmamaktadır.

- Elli yıl kadar önce geliştirilen ilk başarılı kontakt lensler, ticari adı pleksiglas olan polimetil metakrilattan üretilmiştir.

- Epeyce büyük olan ve göze güçlükle takılan ilk sert lensler, saydam tabakayı ve göz akının önde kalan bir bölümünü kaplıyorlardı. Sonraları yalnızca saydam tabakayı kaplayan daha küçük lensler yapıldı.

- Sert lensler, özellikle astigmatizmde iyi görüntü sağlamaları, kolay temizlenmeleri, dayanıklı olmaları nedeniyle çok yaygınlaştı.
Yumuşak Lensler
Hidroksietil metakrilat gibi yapay organik bileşiklerden üretilen esnek yapılı yumuşak lenslerin, sert lenslere göre önemli üstünlükleri vardır; bunlar daha kolay takılır ve uyum süreleri daha kısadır. Saydam tabakada şişmeye neden olmadan uzun süre gözde kalabilirler. Bu lenslerin kullanımı çok rahattır ve şu an dünyada lens kullananların %95'i bu lensleri kullanmakadır. Lense alışma süresi çok kısadır. En önemli sorunu tüm lenslerde olduğu gibi hijyen kurallarına dikkat etmektir. Lens takıp çıkarmadan önce muhakkak ellerin yıkanması gereklidir.

Kontak lense bağlı göz enfeksiyonları, saydam tabakanın dış yüzeyinde zor iyileşen ağrılı yaralara (saydam tabaka ülseri) yol açabilir. Saydam tabaka ülseri, kalıcı hasar oluşumuna ve buna bağlı görme kaybına yol açabilir. Dolayısıyla hangi tip olursa olsun lens takan kişilerin gözünde başlayan kızarma ve ağrı, hemen göz hekimine başvurulmasını gerektiren belirtilerdir.
Gaz Geçiren Yarı Sert Lensler
Gaz geçirgen sert lensler, saf silikon ya da selüloz asetat butirat gibi maddelerden üretilir. Yüksek görüntü kalitesi, dayanıklılık ve temizleme kolaylığı yönünden sert lenslere benzemekle birlikte, bunların yüzeyinden oksijen ve karbondioksit geçer. Saydam tabaka, temas ettiği havayla doğrudan solunum yaparak hava ile gaz alışverişinde bulunduğundan, lensten gaz geçişi önemli bir konudur. Saydam tabakanın damarları olmadığından, bu dokunun oksijen gereksinimi havadan sağlanır.

Ayrıca gaz geçirgen sert lensler, sert lenslerden daha esnektir, ısıyı da daha kolay iletirler. Bu özellikleri, uzun süreli kullanımda önemli birer üstünlüktür. Gaz geçirgen sert lensler, rahatlık sıralamasında yumuşak lenslerle sert lenslerin arasında yer alır.

GÖZ SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

GÖZ SAĞLIĞI
MİYOPİ HİPERMETROPİ ASTİGMATİZM PRESBİYOBİ GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) KONTAK LENSLER
KONTAKT LENSLER
Saydam tabakanın üzerine yerleştirilen ve gözde uzun süre kalabilen mercekler kontak lens ya da lens olarak adlandırılır. Kontak lens takılmadan önce, göz hekiminin gerekli incelemeleri yapması gerekir. Saydam tabakanın eğriliği ile ilgili çeşitli ölçümler yapılarak, lensin göze uyumluluğu sağlanmalıdır. Kontak lenslerle ilgili ağır yan etkilere ender rastlanır. Uzun süre gözde kalmasına bağlı olarak kontak lensin örseleyici etkisi ortaya çıkabilir. Ancak kuralına uygun kullanım ve belirli bir alışma süreci sonunda çoğu zaman bazı sorunlar ortadan kalkmaktadır. Lens çeşitleri arasında;
Sert Lensler
Artık üretilmemekte ve kullanılmamaktadır.

- Elli yıl kadar önce geliştirilen ilk başarılı kontakt lensler, ticari adı pleksiglas olan polimetil metakrilattan üretilmiştir.

- Epeyce büyük olan ve göze güçlükle takılan ilk sert lensler, saydam tabakayı ve göz akının önde kalan bir bölümünü kaplıyorlardı. Sonraları yalnızca saydam tabakayı kaplayan daha küçük lensler yapıldı.

- Sert lensler, özellikle astigmatizmde iyi görüntü sağlamaları, kolay temizlenmeleri, dayanıklı olmaları nedeniyle çok yaygınlaştı.
Yumuşak Lensler
Hidroksietil metakrilat gibi yapay organik bileşiklerden üretilen esnek yapılı yumuşak lenslerin, sert lenslere göre önemli üstünlükleri vardır; bunlar daha kolay takılır ve uyum süreleri daha kısadır. Saydam tabakada şişmeye neden olmadan uzun süre gözde kalabilirler. Bu lenslerin kullanımı çok rahattır ve şu an dünyada lens kullananların %95'i bu lensleri kullanmakadır. Lense alışma süresi çok kısadır. En önemli sorunu tüm lenslerde olduğu gibi hijyen kurallarına dikkat etmektir. Lens takıp çıkarmadan önce muhakkak ellerin yıkanması gereklidir.

Kontak lense bağlı göz enfeksiyonları, saydam tabakanın dış yüzeyinde zor iyileşen ağrılı yaralara (saydam tabaka ülseri) yol açabilir. Saydam tabaka ülseri, kalıcı hasar oluşumuna ve buna bağlı görme kaybına yol açabilir. Dolayısıyla hangi tip olursa olsun lens takan kişilerin gözünde başlayan kızarma ve ağrı, hemen göz hekimine başvurulmasını gerektiren belirtilerdir.
Gaz Geçiren Yarı Sert Lensler
Gaz geçirgen sert lensler, saf silikon ya da selüloz asetat butirat gibi maddelerden üretilir. Yüksek görüntü kalitesi, dayanıklılık ve temizleme kolaylığı yönünden sert lenslere benzemekle birlikte, bunların yüzeyinden oksijen ve karbondioksit geçer. Saydam tabaka, temas ettiği havayla doğrudan solunum yaparak hava ile gaz alışverişinde bulunduğundan, lensten gaz geçişi önemli bir konudur. Saydam tabakanın damarları olmadığından, bu dokunun oksijen gereksinimi havadan sağlanır.

Ayrıca gaz geçirgen sert lensler, sert lenslerden daha esnektir, ısıyı da daha kolay iletirler. Bu özellikleri, uzun süreli kullanımda önemli birer üstünlüktür. Gaz geçirgen sert lensler, rahatlık sıralamasında yumuşak lenslerle sert lenslerin arasında yer alır.
GÖZLÜK CAMI SEÇİMİ