GÖZ SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

HİPERMETROPİ
Hipermetropi yakını ve uzağı görememedir. 40 yaşından sonra göz bozukluğu olmayan kişilerde ortaya çıkan yakın görememe kusuru ile karıştırılmamalıdır. Hipermetropide göz küresinin ön-arka çapı normalden kısadır.

Bu nedenle, mercekte kırılan ışınlar, ağ tabakanın(retina) üstü yerine arkasındaki bir noktada odaklanırlar.

GÖZ SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

GÖZ SAĞLIĞI
MİYOPİ HİPERMETROPİ
HİPERMETROPİ
Hipermetropi yakını ve uzağı görememedir. 40 yaşından sonra göz bozukluğu olmayan kişilerde ortaya çıkan yakın görememe kusuru ile karıştırılmamalıdır. Hipermetropide göz küresinin ön-arka çapı normalden kısadır.

Bu nedenle, mercekte kırılan ışınlar, ağ tabakanın(retina) üstü yerine arkasındaki bir noktada odaklanırlar.
ASTİGMATİZM PRESBİYOBİ GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) KONTAK LENSLER GÖZLÜK CAMI SEÇİMİ